Home

 

 

ANDERE PAGINA’S

VEEPRIJZEN.   nog in  bewerking, wel te doorzoeken

17 KEUREN

ARTIKELEN

VUISTBIJL  van Wijnjeterp

ARCHIEF. Waar oude artikelen heen worden verplaatst.

Verwijzingen naar andere sites:  www.seewarring (vooral betreffende dijken en daarvan afgeleide zaken)

Zusterpagina van deze site  is BLUTBULLETIN.  Berichten van de stichting BLUT, op het gebied van sociale zaken, met raadgevingen, hulpaanbod en commentaar op beleid en uitwassen in de praktijk.

 

 

Voorbeeld van een frontpagina van De Neitiid. Het kwartaalblad verscheen van 1987 t/m
neitiidfront1992. Uitgever en redakteur was de eigenaar van deze site. Het blad verscheen van 1987 tot 1992, precies zeven jaar. Het was me opgevallen dat vrij veel mensen heel mooie gegevens hadden, die ze in hun genealogie niet kwijt konden. Na wat rondvragen dacht ik dat ik het wel kon wagen een tijdschrift uit te geven. Een formule had ik al. Elk kwartaal een hoofdartikel, een paar vaste bijdragen van mensen die ik goed kende, onder meer H. Zwart, van Opeinde en van W. van der Horst. De naam van het blad werd na enig steggelen de Neitiid. Vriend Lykele Jansma tipte me dat elke taal in Europa wel in elk taalgebied  een blad was verschenen met de naam de Nieuwe Tijd, alleen niet in Friesland. Maar met  een nieuwe tijd die achteruit kijkt dat kon niet. Na enig nadenken en verhaspelen kwam ik op het wel bestaande woord Neitiid. EUREKA!  Lykele was vervolgens zo genereus om aan te bieden de eerste oplage te verzorgen van 50 stuks. Daar heb ik naderhand nog 20 bij moeten drukken.  Zo steeg het blad uiteindelijk tot een 170 abonnees. Begonnen op een Olivetti 88, afkomstig van de op te heffen P.A. van Heerenveen, dank je wel Hilda, begon ik mijn uitgeverij. Later heb ik daar een IBM typemachine bij gekocht. Beter en duidelijker en een lichtere aanslag. Nog later heb ik daar een printplaat in laten zetten zodat ik direkt van de Quaderno, een computertje zo groot als een dubbeldikke sigarendoos  kon printen. Daarna stopte de technische toepassing voor mij en niet lang daarna ook het blad.  Zeven jaar was een mooi getal. De administratie bestond uit een kaartsysteem, dat inmiddels is opgeruimd. Behalve de typemachine zat erna afloop een schaar en een zware perforator in het fonds van de Neitiid. Een kas had ik niet, want de abonnementsgelden gingen geheel en al op aan de produktie. Het bezorgen was op zich ook al zo’n aardigheid. Als de oplage  geperforeerd, gelijmd en droog was werd het eerste exemplaar bij de onnavolgbare  kroegbaas Jeen de Vries  aan de Zuidkade  in Drachten gebracht. Een plaats waar Rink van der Velde nooit zou komen, mar “tiden hawwe tiden”, zullen we maar zeggen. Vervolgens werden dan de dagen daarop enige rondes gedaan. Eentje in Drachten, dan naar Beetsterzwaag en Gorredijk. Dan een ronde naar Leeuwarden, met na het werk een ronde door de stad en en paar exemplaren die op de terugweg werden langsgebracht. Vrijdags bezorgde ik meestal met Anny de abonnees op de grote ronde, die liep van Houtigehage via Dokkum en Oosternijkerk naar Harlingen en dan met een bocht en een slinger via Sneek en Heerenveen terug. In de zomer bezorgde ik de exemplaren in Haulerwijk, Een, Norg en Yde ook zelf en twee in Haren,  en een keer bezorgde ik een exemplaar bij Menko Holtman in Usquert. Dat waren prachtige fietstochten. Zo kon ik zuinig uitgeven. De rest een stuk of tien gingen op de post, waarvan een naar Frankrijk. De honorering was ook aal zo’n zaak. ik kon mijn auteurs niet betalen. Ik stelde dus voor om voor een hoofdartikel een jaarabonnement te geven en tien bewijsexemplaren; voor kleinere bijdragen 5 of drie stuks.  In 1992 hief ik het blad op. Elke keer nadat ik weer een nummer had uitgegeven, nam ik een week vrij. Dan kon ik weer opnieuw beginnen. Dat vraagt veel en veel eer legde ik er niet mee in. Wel hebben we veel slapende honden wakker gemaakt die harder blaften, naarmate ze door de feiten verder in het nauw werden gedrongen. Tegen deze hordes wilden we het niet tot in de eeuwigheid opnemen. Ik stopte met de uitgave en onze tegenstrevers konden hun boosheid lekker niet meer kwijt, omdat wij in een bepaalde zaak steeds weer de betere gegevens hadden. Om met wijlen de Friese Koerier te spreken, die in zijn titel had: “Fan Bûgjen Frjemd”.          Jan Post.  Robinsonstraat 139 Leeuwarden.  8923 AN. 058 267 25 13.

 

P.S. er is geen mailadres aan de site verbonden. Daarom bovenstaand telefoonnummer.