BLUT

Geplaatst : 23-12 2021.

De STICHTING BLUT IS OPGEHEVEN. Maar we gaan verder als

BLUT ( Ontsticht). In de vorm van een informele vereniging. BW 2 Art. 30.

De reden is deze: We zouden moeten opgeven hoe we aan ons geld komen. Jarenlang hebben we ons eigen zakgeld er in gestoken en nu deze achterdocht. De Europese Unie is bang dat we terroristen zijn. Nou, dan maken ze op deze manier terroristen. We verdwijnen uit zicht. Wij zijn het niet eens met de wijze waarop de Europese wetten tot stand komen. Die worden voorgesteld door de Europese Ronde Tafel, dat zijn vertegenwoordigers van handel, industrie en banken. Zo’n voorstel moet door het Europese parlement goedgekeurd worden. Maar na dat de wet twee keer door het parlement is tegengehouden, moet ze, geamendeerd of niet, worden goedgekeurd. Aan de Ronde Tafel zitten dus de terroristen en het parlement is tandeloos en krachteloos. Daar zijn wij van BLUT het niet mee eens. Daarom doeken we de stichting op.

MAAR: u kunt ons hier op deze pagina van de website NEITIID vinden en op Facebook. Mededelingen doen we als er reden toe is op de gemeentelijke aanplakzuilen. Iedereen kan tijdelijk of langer meedoen. We houden geen ledenlijsten bij. Contact gaat via E-mail of via telefoon nummers. 058 267 25 13 en e-mail: jpdeneitiiid@gmail.com. Bellen is het zekerst.

We zijn van plan om in de verkiezingscampagne met een brochure te komen waarin we laten zien dat de raadsleden in de gemeente geen macht meer hebben, terwijl ze in feite de hoogste macht , de macht van het volk in de gemeente zijn.

geplaatst 4 febr 2022

Toeslagen affaire

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het feit, dat mevrouw Salima Belhaj voorzitter van de kamer enquête over de toeslagen is geworden. Zij is een van de liberale bendeleden, die de democratie in de 2e kamer hebben afgetimmerd. Met het maandagmorgen overleg, waarin alle neuzen gericht werden, zodat het Kabinet voor de zoveelste keer zijn ultra liberale ideeën kon doordrukken, is de democratie tot een claustro-democratie verworden. Alles wordt vanuit de burcht op het Binnenhof, vanuit het als een vesting gebarricadeerde besluitenmachine opgetuigde klooster geregeld, zonder dat de oppositie er aan te pas komt. Hier had een lid van de oppositie in de 2e kamer voorzitter moeten zijn. Immers, nu zullen als de verhoren beginnen de plooien wel glad gestreken worden. Zullen er wel weer velen niet uit de put worden geholpen waar de ultra liberalen hun ingeduwd hebben.

Denk niet dat er van de oppositie veel te verwachten is: een van de kriteria was de dubbele nationaliteit. Daar kun je Wilders niet op zetten als voorzitter, dat gaat zeer zeker de verkeerde kant uit. Het zou wel iemand van de oude partijen moeten zijn, bijvoorbeeld de P.v.d.A; maar die zijn weer te zeer op macht belust in een volgende regering en het is maar afwachten of die nu- goed voorbeeld doet goed volgen – ook de kamermeerderheid met een ochtendoverleg gaan aftimmeren. Bij1 mag dan scherp zijn, de enige vertegenwoordiger heeft het al druk genoeg en is misschien ook niet ervaren genoeg. De SP zit zelf in een toekomst crisis, ze zijn nu een gewone partij in plaats van de “Tomaten en aktie partij die ze in de tijden van Poppe en Marijnissen waren. BLUT ziet al dat de voorzitter haar schaduw vooruit gaat werpen. De benadeelden krijgen misschien een klein bedragje, maar de democratie zal er niet op vooruit gaan.

Mocht iemand er op wijzen dat de tweede kamer niet meer op het Binnenhof vergadert, dat is ons bekend, maar het bekt zo lekker.