BLUT

Geplaatst : 23-12 2021.

De STICHTING BLUT IS OPGEHEVEN. Maar we gaan verder als

BLUT ( Ontsticht). In de vorm van een informele vereniging. BW 2 Art. 30.

De reden is deze: We zouden moeten opgeven hoe we aan ons geld komen.Jarenlang hebben we ons eigen zakgeld er in gestoken en nu deze achterdocht. De Europese Unie is bang dat we terroristen zijn. Nou, dan maken ze op deze manier terroristen. We verdwijnen uit zicht. Wij zijn het niet eens met de wijze waarop de Europese wetten tot stand komen. Die worden voorgesteld door de Europese rond tafel, dat zijn vertegenwoordigers van Handel, industrie en banken. Zo’n voorstel moet door het Europese parlement goedgekeurd worden. Maar na dat de wet twee keer door het parlement is tegengehouden, moet ze worden goedgekeurd. Aan de Ronde Tafel zitten dus de terroristen en het parlement is tandeloos en krachteloos. Daar zijn wij van BLUT het niet mee eens. Daarom doeken we de stichting op.

MAAR: u kunt ons hier op deze pagina van de website NEITIID vinden en op Facebook. Mededelingen doen we als er reden toe is op de gemeentlijke aanplakzuilen. Iedereen kan tijdelijk of langer meedoen. We houden geen ledenlijsten bij. Contact gaat via E=mail of via telefoon nummers. 058 267 25 13 en e-mail: jpdeneitiiid@gmail.com. Bellen is het zekerst.