Proclamaties Opsterland

Op 1 november heeft Tresoar de beschikking gekregen over de bestanden die samen in het kort alle boeken met grondtransacties in de Grietenij OPSTERLAND bevatten. De circa 34.000 bladzijden zijn ingedikt tot 2800 op de stick. De bedoeling van mij als auteur is dat ze op zeker moment op het Web zullen worden geplaatst, als ingang op deze boeken. Dat zou goed aansluiten bij het plan om diezelfde boeken gefotografeerd op het Web te plaatsen. Er is alle moeite voor gedaan om geen naam, geen toponiem en bijzonderheden in de extracten mee te nemen.

Zolang Tresoar dit nop niet op het Web heeft geplaatst kunt u mij, als bewerker , vragen om een kopie. Enkelen heb ik dit reeds gegeven en die werken er al mee. Klachten heb ik tot nu toe niet gehoord. Wie ook belang bij dit bestand heeft kan zich melden. Op de Hom pagina staat een telefoonnummer. Het is evenwel niet bedoeld voor degenen die zich in de z.g.n. vuistbijl affaire tegen ons gekeerd hebben, en geen tekenen van beterschap hebben getoond. Die moeten er maar op een slinkse manier aan zien te komen, want het is gebleken dat zij noch voor bedrog, noch voor andere lage listen terugschrikken.  Als ze dit willen hebben zal hun dit ook wel lukken en hierop staan geen repercussies.